Nieuws

Een cv-installateur is nog geen adviseur

Bron: Eigen Huis Magazine, september 2020

Een cv-installateur is nog geen adviseur

Vereniging Eigen Huis heeft onlangs een onderzoek gehouden onder woningeigenaren naar de adviezen die cv-installateurs geven bij de vraag naar duurzame alternatieven voor cv-ketels. De conclusie is dat woningeigenaren maar in een beperkt aantal gevallen het advies krijgen waar ze naar vragen.

Bij het onderzoek, dat twee jaar geleden ook als eens werd gehouden, kwam naar voren dat 58 % van de bewoners graag advies krijgt van de installateur maar dat slechts 28 % ook daadwerkelijk het advies krijgt waar om gevraagd wordt. Dat is dan wel beter dan in 2018 toen nog minder bewoners het gevraagde advies kregen, maar het laat zien dat installateurs veel kansen laten liggen om woningeigenaren te ondersteunen bij hun vraag naar duurzame alternatieven voor een cv-ketel.

28% woningeigenaren krijgen daadwerkelijk het advies waar om gevraagd wordt
Geen reactie's

Geef een reactie